Alleen maar oplossingen!

Waarin kunnen wij u adviseren?

Zoals al eerder te lezen was op de homepage: Voor elk probleem is een oplossing. En samen met u gaan we die vinden!
Dit doen we met de LEAN methodiek.

Onze kracht is het analyseren van de vraag, en deze om te zetten naar een al dan niet bestaande technische oplossing. Als de oplossing nog niet bestaat gaan we die samen ontwikkelen. Misschien dat het iets is wat u zelf niet als probleem ervaart omdat u het al jaren zo doet. En dat u er tijdens het gesprek achter komt dat door een net andere werkwijze het veel efficiënter kan. In minder tijd meer werk gedaan krijgen!

Een belangrijk uitgangspunt voor ons is dat we de klant alleen adviseren wat echt noodzakelijk is. Hergebruik van bestaande systemen en technieken, mogelijk met kleine aanpassingen. Hierdoor blijven ook de kosten laag.

We rekenen u voor wat de effecten van de verandering zijn. Zo kunt u zelf zien of het de moeite waard is ons advies over te nemen.

Naast het zoeken van inzet van de juiste hulpmiddelen kunnen we u helpen verandertrajecten op te zetten. Hoe een organisatie bijvoorbeeld zoveel mogelijk digitaal en papierloos kan werken. Zaakgericht werken is een veelgehoorde kreet. Om grip te krijgen op de kosten, is een analyse van een proces erg handig. Door zaakgericht te werken is hier op te sturen. Wij brengen processen en procedures in beeld en kijken waar de winst (in tijd of financieel) te halen valt.

Een voorbeeld: We hebben bij een rijschool gekeken naar het aantal handelingen welke verricht moesten worden nadat de lesklant uit was gestapt. De "oude" werkwijze koste ca. 2uur werk per avond voor administratie. Uit het gesprek bleek het te gaan om aantekeningen op papier die later handmatig werden overgetypt in een overzicht. Na het printen werd dit bij de klant in de brievenbus gedaan. Ons advies was een digitale oplossing die draaide op een tablet of smartphone. Hiervoor hebben we met maatwerk een stukje software geschreven, een digitale leskaart. Geen papierwerk meer achteraf, maar tijdens het rijden en les geven de leskaart met vorderingen bijwerken op de tablet. De lesklant komt thuis, gaat achter de PC of met de smartphone naar zijn persoonlijke pagina en ziet direct
* wanneer de volgende les is, 
* wanneer zijn tussentijdse toets, proefexamen of examen is, 
* wat hij voor de volgende keer dient voor te bereiden, 
* wat de stand van zaken is etc. 

De rijschoolhouder zelf stapt uit en is op dit gebied klaar met zijn administratie!

De klant is over het concept zo tevreden dat we inmiddels het systeem verder aan het uitbreidden zijn.

Dus heeft u een probleem of vraag, waarvan u denkt "Zou dat niet anders kunnen?" 
Neemt u dan even contact op voor een gratis eerste adviesgesprek.